Gazeta Agronews Nr. 6

50 numer 06 odnawialne źródła energii O pracowana technologia jest efektem współpracy Politechniki Łódzkiej oraz Grupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ) w Łodzi, w której biogaz uzyskiwany jest w wyniku fermentacji osadów ściekowych. Na terenie GOŚ powstała już instalacja półtechniczna, której uroczyste otwarcie zaplanowano na piątek. Zdaniem twórców technologii, przedsiębiorstwa z sektora energii odnawialnych czekają na nowatorskie, skuteczne i tanie technologie oczyszczania biogazu z wykorzystaniem metod biotechnologicznych. Opracowana przez łódzkich naukowców technologia jest jedną z pierwszych wykorzystujących mikroorganizmy do usuwania zanieczyszczeń obecnych w biogazie. – Innowacyjność polega na uproszczeniu technologii i obniżeniu kosztów oczyszczania biogazu, generalnie usuwania z niego siarkowodoru, przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Jest to metoda biologiczna, która jest konkurencyjna w stosunku do stosowanych dotąd metod – powiedział kierownik projektu dr inż. Krzysztof Ziemiński. Obecnie – tak jest m.in. w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi – do oczyszczania biogazu stosuje się przede wszystkim metody fizyko-chemiczne, które generują odpady. – Metody biologiczne nie wymagają zagospodarowywania odpadów, czyli generują mniej zanieczyszczeń, a praca takiego układu mikrobiologicznego jest bardziej stabilna i wykazuje większe efekty oczyszczania w dłuższym czasie. Koszty związane z oczyszczaniem biogazu są znacznie niższe przy zastosowaniu metod biologicznych – uważa dr Krzysztof Ziemiński. Opracowana przez łódzkich naukowców metoda mikrobiologiczna jest też konkurencyjna w stosunku do już istniejących, które zakładają np. mieszanie biogazu z powietrzem, aby dostarczać mikroorganizmom tlen do wzrostu. – W naszej metodzie nie będziemy wtłaczać powietrza, czyli nie będziemy dodatkowo rozcieńczać biogazu powietrzem i ewentualnie stwarzać zagrożenia wybuchowością, bowiem Innowacyjna technologia oczyszczania biogazu Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowali innowacyjną technologię oczyszczania biogazu przy wykorzystaniu mikroorganizmów. To nowatorskie – według jego twórców – rozwiązanie pozwala na uproszczenie technologi i i obniżenie kosztów oczyszczania biogazu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=