Gazeta Agronews Nr. 6

42 numer 06 hodowla Hoduj świnie zgodnie z wymogami Od stycznia 2013 roku zacznie obowiązywać pełny zakres zasady wzajemnej zgodności , obejmujący przestrzeganie dobrostanu zwierząt. Jego celem jest zapewnienie zwierzętom gospodarskim zdrowia i komfortu bytowania oraz zapobieganie zranieniom i cierpieniu. Poniżej przedstawiamy wymogi w zakresie chowu trzody chlewnej. Ogólne wymagania dotyczące ochrony zwierząt gospodarskich dotyczą: n kwalifikacji osób obsługujących zwierzęta; n kontroli zwierząt (dozoru); n zapewnienia zwierzętom swobody ruchu; n żywienia zwierząt (pasza, woda); n jakości budynków i pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta; n zapewnienia zwierzętom właściwych warunków środowiskowych; n postępowania ze zwierzętami chorymi, zranionymi oraz wykonywania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych; n technologii stosowanych w chowie i hodowli zwierząt; n przechowywania dokumentacji dotyczącej leczenia i padnięć zwierząt. Posiadacza świń obowiązują ponadto dodatkowe szczegółowe wymogi, dotyczące: n systemu utrzymania i minimalnych powierzchni, n warunków środowiskowych w pomieszczeniach, n zapobiegania agresji u zwierząt, n wykonywania zabiegów weterynaryjnych i zootechnicznych. Kwalifikacje osób obsługujących zwierzęta Obsługą zwierząt powinny zajmować się osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, potwierdzonych świadectwem ukończenia szkoły rolniczej lub wynikających z praktycznego doświadczenia nabytego podczas pracy ze zwierzętami w gospodarstwie rolnym. Najważniejsze jest, by osoba obsługująca zwierzęta miała podstawową wiedzę w zakresie żywienia, pielęgnacji i bezpiecznego obchodzenia się z nimi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=