Gazeta Agronews Nr. 6

W projekcie ustawy określono zasady postępowania z odpadami, które mają zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jednak proponowane przepisy wywołały oburzenie wśród rolników. 34 numer 06 prawo Opakowania po pestycydach do lasu albo w ognisko Ministerstwo środowiska przedstawiło projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi . Propozycje nowych przepisów wywołały oburzenie wśród rolników. P rojekt ustawy przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa wymogów dyrektywy 2008/98/WE, stanowiącej podstawowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Ponieważ wdrożenie dyrektywy wymaga licznych zmian w obowiązujących przepisach, przygotowano projekt nowej ustawy, rezygnując z nowelizacji dotychczasowej. Nowa regulacja zastąpi obowiązującą ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Rolnicy przyzwyczajeni od 2005 roku do zwrotu opakowań po pestycydach do swoich sprzedawców będą musieli sami zadbać o profesjonalne unieszkodliwienie (zagospodarowanie) odpadu niebezpiecznego, którego są właścicielem. Istnieje zatem obawa, że opakowania po pestycydach trafią do lasów albo będą palone na polach. Pod rygorem obecnej ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych rolnicy zwracają do sprzedawców 60 procent opróżnionych opakowań po pestycydach, które są następnie profesjonalnie unieszkodliwiane lub zagospodarowywane. Koszt tego przedsięwzięcia, wynoszący rocznie około 5 milionów złotych, solidarnie pokrywają producenci pestycydów.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=