Gazeta Agronews Nr. 6

13 prawo Cioloş: Polsce grup roducentów już wystarczy W Polsce działa już około 300 grup i organizacji producentów, a poprawę poziomu zorganizowania można osiągnąć przez zwiększanie liczby członków istniejących grup producentów bez tworzenia nowych – stwierdził komisarz Dacian Cioloş w odpowiedzi na list europosła Czesława Siekierskiego. Z miana zasad wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw wzbudziła sprzeciw Polski. Europoseł Czesław Siekierski wystosował zapytanie do Komisji Europejskiej, z prośbą o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące motywów zmiany dotychczasowych przepisów. Poseł zawraca uwagę w liście do Komisji Europejskiej, że przyjęte rozporządzenie całkowicie zahamuje powstawanie nowych grup producentów w nowych państwach członkowskich UE. Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej udzielił komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloş. Poinformował, że ze względów oszczędnościowych ograniczono rosnące wsparcie dla grup: – Ograniczenie wydatków związanych z grupami producentów uznano za niezbędne dla zapewnienia dyscypliny budżetowej oraz w celu optymalizacji przydziału środków finansowych w sposób trwały i efektywny, gdyż kwota wsparcia, która w momencie wdrożenia reformy sektora owoców i warzyw w 2007 r. wynosiła około 30‑40 mln EUR rocznie, wzrosła w 2010 r. do 115 mln EUR, sięgając w 2011 r. 195 mln EUR (polskie grupy producentów otrzymały 89 proc. tej kwoty, czyli 174 mln EUR), a zgodnie z ostatnimi prognozami, przesłanymi przez państwa członkowskie w kwietniu, w 2012 r. może osiągnąć poziom nawet ok. 420 mln EUR. W budżetach na lata 2011 i 2012 środki z tytułu wsparcia na rzecz grup producentów ustalono odpowiednio na kwoty 107 mln EUR i 195 mln EUR – wyjaśnia komisarz Dacian Cioloş. Jak zaznaczył komisarz Cioloş, roczny pułap pomocy dla grup producentów w wysokości 10 mln EUR, wprowadzony przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2012, nie ma zastosowania do zatwierdzonych i skutecznie realizowanych planów dochodzenia do uznania, w przypadku gdy inwestycje już się rozpoczęły a grupa producentów zawarła prawnie wiążące umowy ze stronami trzecimi, co zabezpiecza uzasadnione oczekiwania beneficjentów. Zdaniem komisarza projekt budżetu Komisji na 2013 rok obejmuje wniosek o środki na wsparcie dla grup producentów na kwotę 253 mln EUR. Oznacza to wzrost w porównaniu do środków zatwierdzonych w poprzednich latach. – Komisja nadal dąży do zwiększenia poziomu zorganizowania producentów owoców i warzyw, ale zważywszy, że w Polsce działa już około 300 grup i organizacji producentów, cel ten można osiągnąć przez zwiększanie liczby członków istniejących grup producentów bez tworzenia nowych – napisał w odpowiedzi Cioloş. Kamila Szałaj Ze względów oszczędno- ściowych ograniczono rosnące wsparcie dla grup producentów rolnych.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=